AMP

1. AMP là gì? AMP là viết tắt của từ Accelerated Mobile Pages (tạm dịch: trang tăng tốc cho thiết bị di động). Mục đích của AMP là tăng UX trên phiên bản di động, giảm thời gian tải trang xuống ngắn nhất thông qua việc lưu trữ thông tin website vào bộ nhớ đệm...
AMP là gì? Hướng dẫn chi tiết cách tạo Google AMP
AMP là gì? Hướng dẫn chi tiết cách tạo Google AMP
1. AMP là gì? AMP là viết tắt của từ Accelerated Mobile Pages (tạm dịch: trang tăng tốc cho thiết bị di động). Mục đích của AMP là tăng UX trên phiên bản di động, giảm thời gian tải trang...