Quy trình của google search

Bạn muốn có một kết quả SEO tốt nhất, bạn muốn viết nội dung chuẩn SEO hay đơn giản muốn đưa website mình lên TOP Google nhưng lại chưa hề biết cơ chế hoạt động của Google là như thế nào. Điều này không khác gì bạn đang đi mò đường trong một khu rừng...

4. Kiểm tra

Google luôn có những thay đổi cập nhật nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng, đưa ra những kết quả phù hợp nhất, do vậy

Read More »

3. Lập chỉ mục

3.1. Lập chỉ mục là gì? Index là quá trình thu thập dữ liệu các website của công cụ tìm kiếm Google. Về bản chất,

Read More »

1. Phát hiện trang

1. Phát hiện trang Đầu tiên Google Spider (Máy tìm kiếm) thực hiện dò quét tất cả các website có trên Internet  nhằm mục đích

Read More »

5. Xếp hạng

Trong bài học này, chúng ta sẽ được học về: Điều gì xảy ra khi bạn thực hiện tìm kiếm? Cá nhân hóa kết quả

Read More »

Thẻ No-Index

1. Thẻ No-Index là gì? No-index là một cách thức hiệu quả để giúp cho các webmaster có thể ngăn chặn các bot của công

Read More »

Canonical

Canonical URL là gì không còn là khái niệm mới mẻ với SEOer. Năm 2009, Google, Microsoft và Yahoo đã hợp nhất để cùng tạo

Read More »

Robots.txt

1. File Robots.txt là gì? Nói một cách ngắn gọn nhất Robots.txt là một dạng text đặc biệt không phải là HTML hay một loại

Read More »
Tổng quan quy trình của Google Search
Tổng quan quy trình của Google Search
June 28, 2021
Bạn muốn có một kết quả SEO tốt nhất, bạn muốn viết nội dung chuẩn SEO hay đơn giản muốn đưa website mình lên TOP Google nhưng lại chưa hề biết cơ chế hoạt động của Google là như thế...
4. Kiểm tra
4. Kiểm tra
June 22, 2021
Google luôn có những thay đổi cập nhật nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng, đưa ra những kết quả phù hợp nhất, do vậy bạn rất cần tìm hiểu kỹ nguyên tắc hoạt động của các thuật toán Google....
3. Lập chỉ mục
3. Lập chỉ mục
June 22, 2021
3.1. Lập chỉ mục là gì? Index là quá trình thu thập dữ liệu các website của công cụ tìm kiếm Google. Về bản chất, Google index là sự biểu thị những số liệu hay dữ liệu của website mà...
2. Thu thập Dữ liệu
2. Thu thập Dữ liệu
June 22, 2021
Một khi máy tìm kiếm đã dò quét trang web, chúng cần lưu tất cả những nội dung này vào cơ sở dữ liệu của mình. Tất cả những thông tin này được tổ chức lại và đặt trong tình...
1. Phát hiện trang
1. Phát hiện trang
June 22, 2021
1. Phát hiện trang Đầu tiên Google Spider (Máy tìm kiếm) thực hiện dò quét tất cả các website có trên Internet  nhằm mục đích tìm ra nội dung mới. Với quy mô ngày càng mở rộng của mạng Internet,...
5. Xếp hạng
5. Xếp hạng
June 22, 2021
Trong bài học này, chúng ta sẽ được học về: Điều gì xảy ra khi bạn thực hiện tìm kiếm? Cá nhân hóa kết quả tìm kiếm ảnh hưởng gì đến thứ hạng website? Cá nhân hóa ảnh hưởng gì...
Thẻ No-Index
Thẻ No-Index
April 23, 2021
1. Thẻ No-Index là gì? No-index là một cách thức hiệu quả để giúp cho các webmaster có thể ngăn chặn các bot của công cụ tìm kiếm xâm nhập thu thập dữ liệu trong website. Trên thực tế thì...
Redirect là gì? Các loại Redirect 301, 302, 307 cần biết
Redirect là gì? Các loại Redirect 301, 302, 307 cần biết
April 23, 2021
Redirect là gì? Các loại Redirect 301, 302, 307 cần biết. Trong việc làm Seo website thì vấn đề tạo liên kết ngoài để tăng ranking nhiều hơn cho website là điều rất quan trọng. Vì vậy, những người làm...
Canonical
April 11, 2021
Canonical URL là gì không còn là khái niệm mới mẻ với SEOer. Năm 2009, Google, Microsoft và Yahoo đã hợp nhất để cùng tạo ra thẻ này. Với mong muốn hỗ trợ chủ website giải pháp hiệu quả để...
Robots.txt
April 11, 2021
1. File Robots.txt là gì? Nói một cách ngắn gọn nhất Robots.txt là một dạng text đặc biệt không phải là HTML hay một loại nào khác. Nó giúp cho các webmaster linh hoạt hơn trong việc cho hay không...