Triển khai topic cluster

Khi viết nội dung về một chủ đề nào đó, những nội dung không phải là tạo mới hoàn toàn, khi đã có hàng hàng ngàn bài viết trên WEB vậy cơ hội nào cho bạn để bài viết ra sau lại nổi bật giữa đám đông và vươn lên TOP 1 trong công cụ...
Hướng dẫn Triển khai Content Curation
Hướng dẫn Triển khai Content Curation
June 1, 2021
Khi viết nội dung về một chủ đề nào đó, những nội dung không phải là tạo mới hoàn toàn, khi đã có hàng hàng ngàn bài viết trên WEB vậy cơ hội nào cho bạn để bài viết ra...
Hướng dẫn triển khai Topic Cluster
Hướng dẫn triển khai Topic Cluster
May 31, 2021
1. Topic Cluser là gì? 1 bài viết Trụ cột nói về một chủ đề lớn nào đó (Pillar) 5-10 bài viết sub topic, bổ trợ cho bài chính (Cluster Content) Internal link để liên kết các bài viết trong...