Thuật toán Google

Core Update – May 2021 Bản cập nhật lõi tháng 5 năm 2021 , còn được gọi là bản cập nhật Core Web Vitals, sẽ coi các quan điểm web là tín hiệu xếp hạng từ tháng 5.Điều này sẽ bao gồm các khía cạnh của trang web của bạn như tốc độ trang, bảo...

Google Penguin

1. Thuật toán Google Penguin là gì? Thuật toán Google Penguin (gọi tắt Google Penguin) là một trong số các thuật toán chống Spam của

Read More »

Google Panda

Bài viết này tôi sẽ giúp cho bạn hiểu khái niệm Google Panda là gì và đưa ra những nguyên nhân khiến cho website của

Read More »
Lịch sử cập nhật thuật toán của Google
June 17, 2021
Core Update – May 2021 Bản cập nhật lõi tháng 5 năm 2021 , còn được gọi là bản cập nhật Core Web Vitals, sẽ coi các quan điểm web là tín hiệu xếp hạng từ tháng 5.Điều này sẽ...
Google Penguin
Google Penguin
April 15, 2021
1. Thuật toán Google Penguin là gì? Thuật toán Google Penguin (gọi tắt Google Penguin) là một trong số các thuật toán chống Spam của Google. Penguin được tạo ra nhằm mục đích ngăn chặn các hành vi Spam Backlink...
Thuật toán Google PageRank: Phân tích liên kết để xếp hạng
Thuật toán Google PageRank: Phân tích liên kết để xếp hạng
April 11, 2021
1. Google PageRank là gì? Xếp hạng trang (PR) là một công thức toán học đánh giá “giá trị của một trang” bằng cách xem xét số lượng và chất lượng của các trang khác liên kết đến trang đó....
Google Panda
Google Panda
April 11, 2021
Bài viết này tôi sẽ giúp cho bạn hiểu khái niệm Google Panda là gì và đưa ra những nguyên nhân khiến cho website của bạn bị phạt bởi thuật toán Panda này. Bắt đầu thôi! 1. Google Panda là...