SEO Trong Hệ Sinh Thái Vn-Ecos.net

Đây được xem như bài đầu tiên của SEO. Chúng ta có tự hỏi tại sao chủ đề đầu tiên của SEO lại là tổng quan hệ sinh thái Vn-Ecos.net hay hệ sinh thái Tri Thức Việt. Tới 90% các bạn đến SEO theo hình thức offline và phần lớn các bạn được tiếp cận với các chủ đề về phát triển bản thân và các chủ đề khác của hệ sinh thái Tri Thức Việt trước, sau đó mới tiếp cận SEO.

Trong nội dung bài này, tôi chủ yếu giải quyết cho các bạn 4 câu hỏi chính:

Thứ nhất: Hệ sinh thái Tri Thức Việt là gì?

Thứ 2: Vai trò hay sứ mệnh của SEO trong hệ sinh thái Tri Thức Việt.

Thứ 3: Sau SEO, còn gì nữa không?

Vấn đề thứ nhất: Hệ sinh thái Tri Thức Việt là gì?

Thực trạng năng lực của thị trường lao động, đặc biệt là các bạn sinh viên

Thực trạng của khởi nghiệp tại Việt Nam

Doanh nghiệp như mạch máu của quốc gia. Phần lớn ngân sách nhà nước đến từ thuế của các doanh nghiệp.

Indonesia, nền kinh tế đứng đầu Đông Nam Á, với quy mô dân số 274 triệu dân, có tới 6 triệu doanh nghiệp.

Thái lan, nền kinh tế đứng thứ 2 Đông Nam Á, với quy mô dân số 70 triệu dân thì có tới trên 3 triệu doanh nghiệp.

Việt Nam, cuối năm 2020, cả nước có khoảng 0.8 triệu doanh nghiệp với quy mô 97 triệu dân. Những năm 2021, liên tục báo hiệu số lượng doanh nghiệp tạm dừng hoạt động còn lớn hơn số lượng doanh nghiệp đăng kí mới.

Đến đây, mình có một thách thức dành cho tất cả các bạn đã đọc đến bài viết này:

Hỡi tất cả những người bạn không quen biết đã đọc bài viết này hoặc đã biết đến tôi, hôm nay tôi đứng lên thách thức tất cả các bạn 3 điều:

Thứ nhất: Với các bạn sinh viên, các bạn đang học và làm nghề, các bạn có dám học hết tất cả 100 chủ đề phát triển bản thân trên Tri Thức Việt cả online và offline?

Với các bạn định hướng khởi nghiệp, các bạn có dám học hết tất cả 100 chủ đề phát triển bản thân và 100 chủ đề phát triển doanh nghiệp trên Tri Thức Việt cả Online và Offline?

Nói tóm lại, tôi thách thức tất cả các bạn dám nhận tôi là thầy, các bạn dám không?

Thứ 2: Tôi thách các bạn sao chép được tôi, và dám dạy lại cho người khác như tôi dạy các bạn?

Thứ 3: Tôi thách thức tất cả các bạn dám đoàn kết với nhau, cùng học cùng làm với nhau, với một tinh thần hợp tác cao nhất, xem người là mình, mình cũng là người.

Tôi sẽ cùng Tri Thức Việt sẽ cam kết 3 điều cho các bạn nếu các bạn làm được 3 thách thức của tôi:

Thứ nhất: Không giấu bất cứ kiến thức gì.

Thứ 2: Sẽ đồng hành với các bạn đến chết (hết đời bạn) và sau khi các bạn chết (đời con cháu các bạn). Giúp các bạn thực hiện được ước mơ cá nhân và xã hội của các bạn.

Thứ 3: Hệ sinh thái sẽ sạch về tri thức, về tâm hồn, môi trường sống, làm việc, kinh doanh.

0/5 (0 Reviews)