Tổng quan về quảng cáo Google Ads

Quảng cáo Google là gì? Quảng cáo Google là một giải pháp chạy quảng cáo trực tuyến mà các doanh nghiệp sử dụng để quảng bá các sản phẩm và dịch vụ của họ trên Google Tìm kiếm, YouTube cũng như các trang web khác trên toàn bộ web. Quảng cáo adword cũng cho phép nhà quảng […]

Phân loại từ khóa dựa trên search intent (mục đích tìm kiếm) cho SEO

Phân loại từ khóa dựa trên search intent – mục đích tìm kiếm là phương pháp phân loại nhằm xác định loại kết quả tìm kiếm mà công cụ tìm kiếm cung cấp cho người dùng. Nhưng làm thế nào để bạn làm điều này và tại sao nó quan trọng? Phân loại mục đích […]